Live Schedule

- 2017 thông tin Live -,,ja,tháng tư,,zh-CN,Tháng của lịch sống,,ja,15 tháng 1,,zh-CN,Kanda Các Shoujimaru,,zh-CN,Indonesia du lịch,,ja,Nội thất 日 tình yêu,,su,日 công trình xanh,,su,日 bấm vuông,,en,日 レ ギ ア ン Warung Okinawa,,id,Ngày Denpasar Stel Peleng,,ja,Hamamatsu Pops Club,,ja,関 市 Rock'n'Roll Cafe,,en,Otsu nay Katada điểm phía nam,,zh-TW,Nagoya Breath,,ja,Câu trả lời cho “,,en

予約はメール・メッセージなどでお願いします。詳細確定し次第更新します。

2017年4月&5月のライブスケジュール
4月15日(Đất)神田The Shoujimaru

インドネシアツアー
28日 mayang sunda
29日 gedung sabilulungan
30日 click square

5Tháng
3日レギアン Warung Okinawa
7日デンパサール Stel Peleng

11Ngày(Cây)浜松Pops倶楽部
12Ngày(Vàng)関市Rock’n’Roll Cafe
13Ngày(Đất)大津市今堅田south point
15Ngày(Tháng)名古屋Breath

20Ngày(Đất)六本木バウハウス