2011همکاری زنده چراغ و صوتی کافه 15 ژانویه، سال

1ماه سال 15 (شنبه) جزئیات زندگی می کنند در روپونگی و جهان جدید است.

به نظر می رسد عنوان رویداد تبدیل شده است "گربه kotatsu". W

در بروشور، همکاری با نور از هنرمند،
سرعت صوت یک راهرو قهوه برای رفتن به یک (صوتی کافه) به نظر می رسد حوادث است.

و همچنین دارای شرکت ستاره، است Koraboru نیز برنامه ریزی شده و مردم آن.

باز کن:19:00
شروع:20:00
پیشرفته کتاب ¥ 2،800

ما از تماس با این سایت پذیرفته شده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


CAPTCHA