Profile

◆最新情報はこちら→ Seki Show Facebook
https://www.facebook.com/shows2

Seki Show (関 将)

nghề:Guitarist-nhà soạn nhạc-biên-sản xuất…etc

Nó tham gia trong album solo "magma" và TWINZER của B'z Koshi Inaba。Trong những năm gần đây cũng tham gia vào các tour du lịch của Yoshiyuki Osawa。
作曲家としてはナベプロ・エイベックスほか大手プロダクションのアーティスト,Chẳng hạn như âm nhạc cung cấp Ya CM âm nhạc、Maker cũng sân khấu âm nhạc của quán cà phê vũ trụ đơn vị sân khấu。JAKARTA INDONESIA、Cũng thực hiện sự hợp tác và sản xuất và các loại tương gamelan Jegoku của các nghệ sĩ địa phương và tre ở Bali。
hiện nay、Lãnh đạo Tập đoàn Rocca ★ Frankenstein、Ngoài Sonic Cafe、nhạc jazz、màu xanh、Được triển khai khắp nơi trên đất nước các tour du lịch Nhật Bản trong tông màu guitar solo và âm nhạc dân tộc khác。

Show Seki /Guitar,compose,Producer
Show Seki appeared on many Recording Session in Japan and Indonesia. Especially CD of Koshi Inaba(B’z)was sold 1 million copy.
Show Seki bigan to play the guitar in junior high school and performed in several bands. After success of Koshi Inaba’s CD, Show Seki was recruited by TWINZER which was a rock group. TWINZER is famous to “Oh Shiny day”(was became to top10 song in middle of 90′)
After that 4CD of TWINZER was released,and performed around Japan as live tours.
At the same time Show Seki composed many songs for recording which was released by AVEX and nore labels.Also composed for theater,film and Music in advertising.

In Indonesia Show Seki collaborated with Suar Agung(Jegog orchestra・・・ Balinese Bamboo Gamelan)for performed on TV and recording and so on.
Show Seki composed songs for Indonesian singers and Balinese singers.
That songs were released by Warner Indonesia and local labels.

In 2007 Show Seki formed Japanese traditional music unit,and performed not only in Japan but in Bali(Bali art festival) also formed ethnic music group(Sonic Cafe) at same time.
CD of Sonic Cafe was released in 2011.

Rocka Frankenstein(Rock band) also was formed and redorded in 2012.
Other CD was released in 2015,2017.

Solo performance was started in 2011. After Japan earthquake and tsunami 2011,Show Seki started performed in all over Japan.

The contents of solo performance are Jazz,Blues,Japanese traditional song,ethnic and Gamelan also.
In a year Show Seki perfomed over 140 times.